Podívejte se, jak to u nás vypadá
Vítáme všechny, kdo mají chuť na sobě pracovat, léčit se a být otevřeni novému.
Vhodné chování v našem prostoru
Prosíme Vás, při vstupu do našeho prostoru si, prosím, zujte boty a nechte na polici u vstupu. Choďte na lekce včas. Dáváte tak najevo svůj respekt vůči učiteli a ohleduplnost k ostatním žákům. Není vhodné odcházet před koncem lekce. Pokud toto situace vyžaduje, informujte, prosím, učitele. Zamykejte si své věci ve skříňce v šatně a nenoste do sálu zbytečné věci. Je velmi nevhodné nosit do sálu svůj mobilní telefon a to i vypnutý! Při praxi jógy se nepije! Nenoste do sálu vodu. Komunikujte s lektorem, pokud máte nějaké zdravotní problémy. Berte však v úvahu, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr. Nechte své ego a soutěživost za dveřmi. Upřete svou pozornost se na sebe s jemností a otevřeností. Jóga je pro každého a není nutné mít předešlé zkušenosti, je však třeba být ohleduplný k vlastnímu tělu a stávat se pozornými.
Čistota a pořádek
Zamykejte si své věci ve skříňce v šatně a tak s sebou do sálu nenosí zbytečné věci. Nevcházejte v botách do šatny či do sálu. Nevnášejte do sálu pití, ani hrnek s čajem z důvodu možného vylití.
Buďte ohleduplní a tiší
Při vstupu do sálu ztište hlas a snažte se o vytvoření klidného prostředí. Nepoužívejte silné parfémy ani deodoranty, abyste tím nerušili ostatní v pozornosti při cvičení, během dechových technik a soustředění.
Nebojte se zeptat
Komunikujte s lektorem, pokud máte nějaké zdravotní problémy. Berte však v úvahu, že lektor jógy není lékař, ani psychiatr. Nechte své ego a soutěživost za dveřmi. Soustřeďte se na sebe, pozorování či snaha vypadat jako jiný může vést ke zranění.