Něco málo o druhu jógy

Ashtanga Vinyasa yoga je původní jogový systém předaný jedním z velkých jogínů minulého století jménem Sri Tirumalai Krishnamacharya. Ve 30. letech 20. století objevili Sri Tirumalai Krishnamacharya a jeho žák K. Pattabhi Jois Kalkatské knihovně při zkoumání sanskrtských textů spis Yoga Korunty zapsaný na palmových listech. Jednalo se o 500 – 1500 let starý manuskript popisující hatha yogový systém.

Krishnamacharya s Joisem text přeložili a zrekonstruovali jógové série (původně jich bylo šest). Tyto série se staly základem učení, jemuž donedávna Patabi Jois vyučoval v indickém Mysore. Aby se odlišil od Patanjaliho osmidílné (ashtanga) stezky, označuje se učení jako ashtanga vinyasa yoga. Jak Ashtanga Vinyasa funguje? Ashtanga vinyasa yoga probouzí vnitřní oheň.

Jednotlivé jogové pozice – asany propojuje plynulý přechod – vinyasa. Spojení vinyasy s rytmickým hlubokým dýcháním vytváří tok energie, která zahřívá tělo, okysličuje a vyživuje orgány, uvolňuje nežádoucí toxiny a čistí nervový systém. Při cvičení se nejedná o pouhý fyzický pocit tepla, ale o hluboce transformační vnitřní oheň, který očišťuje mysl a boří hranice ignorance a zaslepenosti. Výsledkem jsou lehké tělo i mysl.

Jak říká Patabi Jois: „I železo se teplem ohne.” Díky teplu získáme přístup k pohybům a oblastem, které byly předtím zatuhlé nebo zablokované. Přichází úleva, pocit lehkosti. Se vzrůstající koncentrací se propojuje dech, tělo a mysl.

Ashtanga yoga nás přivádí zět k našemu vnitřnímu rytmu, k pocitu bezčasovosti, vnější hranice padají a my můžeme zakusit propojení s vesmírem. Cvičení v této jógové cestě posiluje, rovná, zpružňuje a detoxikuje tělo. Jeho cílem je ozdravit a posílit těl